Πεδίο ΣχήματοςΤο συγκεκριμένο σχήμα πιστοποίησης, παρέχει αναγνώριση σε εθνικό και διεθνές επίπεδο για Συνοδούς VIP, εκπαιδευμένους και πιστοποιημένους με βάση εθνικά και διεθνή πρότυπα και εθνικές νομοθετικές απαιτήσεις. Σε ποιούς απευθύνεται Η πιστοποίηση αυτή απευθύνεται σε άτομα τα οποία πρόκειται να εργαστούν ως Συνοδοί VIP. Για την απόκτηση αυτής της πιστοποίησης απαιτείται ο υποψήφιος να έχει στον τομέα δραστηριότητάς του, υψηλό επίπεδο γνώσεων και εφαρμογής, δεδομένου ότι η πιστοποίηση δηλώνει την ικανότητα του πιστοποιούμενου να ανταποκρίνεται σωστά στις απαιτήσεις του…