Η εταιρία µας BOURNAZOS STORES, µετά από επικοινωνία µε τον Ταµία του Πανελληνίου Συλλόγου Συνοδών Ασφαλείας (ΠΑ.ΣΥ.Σ.Α) Κον Μπρίκο Παναγιώτη  θα χορηγεί έκπτωση 10% στην αγορά προϊόντων στα µέλη του συλλόγου µας.