Μόνο για τα μέλη του συλλόγου Hellenic Bodyguard Association (HBA), παρέχεται ειδική προσφορά
15€ ανά συνεδρία και ΔΩΡΕΑΝ η πρώτη εκτίμηση.