Ο Νομικός Σύμβουλος του Συλλόγου μας ειναι τα Δικηγορικά Γραφεία

  • ΓΚΟΥΣΚΟΣ Σ. Αναστάσιος, Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω
  • ΓΚΟΥΣΚΟΣ Α. Γεώργιος, Δικηγόρος, LLM